• سخنرانی مقام معظم رهبری در روز درختکاری سال 1395 

دریافت فایل صوتی

  • سخنرانی آقای احمدی پرگو معاون معماری و شهرسازی شهرداری کرج در مراسم روز مهندس

دریافت فایل صوتی

  • سخنرانی آقای کمالی زاده معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج در مراسم روزمهندس

دریافت فایل صوتی

  • سخنرانی آقای وحیدی سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج در مراسم روز درختکاری

دریافت فایل صوتی

  • سخنرانی آقای ترکاشوند شهردار کرج در مراسم روز درختکاری

دریافت فایل صوتی

  • سخنرانی آقای فرضی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزدار استان البرز در مراسم روز درختکاری

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین