• سخنرانی علی ترکاشوند شهردار کرج در مراسم افتتاح تقاطع غیر همسطح شهدای حصارک

دریافت فایل صوتی

  • سخنرانی محمود دادگو رئیس شورای اسلامی شهر کرج در مراسم افتتاح تقاطع غیر همسطح شهدای حصارک 

دریافت فایل صوتی

  • سخنرانی عزیز اکبریان نماینده مردم شهرستان کرج در مجلس شورای اسلامی شهر کرج در مراسم افتتاح تقاطع غیر همسطح شهدای حصارک

دریافت فایل صوتی

  • سخنرانی محمد جواد کولیوند نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی کرج در مراسم افتتاح پل شهدای حصارک

دریافت فایل صوتی

  • سخنرانی آقای ایرانی فرماندار شهرستان کرج در مراسم افتتاح پل شهدای حصارک

دریافت فایل صوتی

  • گزیده سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین