• داستان دریا

دریافت فایل صوتی

  • داستانی کوتاه از زندگی نقاش شهیر ایرانی کمال الملک  

گویندگان : امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

  • حکایت گرت از دست بر اید دهنی شیرین کن

دریافت فایل صوتی

  • حکایت طایفه رندان از گلستان سعدی

دریافت فایل صوتی

  • داستان پندآموز

گویندگان : امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

  • حکایت ترک دنیا به مردم آموزند از گلستان سعدی

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین