• داستان شب

با صدای : پیمان همتی پور

دریافت فایل صوتی

  • داستان بادکنک

با صدای : اعظم برات زاده

دریافت فایل صوتی

  • حکایت امتناع از سخن گفتن از گلستان سعدی

دریافت فایل صوتی

  • حکایت،به تیشه کس نخراشد ز روی خارا گل چنان،که بانگ درشت تو میخراشد دل،از گلستان سعدی

دریافت فایل صوتی

  • حکایت توبه کردم کزین پس خطبه نگویم مگر به آهستگی

دریافت فایل صوتی

  • داستان افسانه ای هندی

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین