• من در این قفس کوچیک چکار میکنم؟

با صدای سعید شیخ زاده

دریافت فایل صوتی

  • جهل جوهر جهنم

دریافت فایل صوتی

  • داستان دسته گل

با صدای حسن حاج قاسمی

دریافت فایل صوتی

  • مرد طرار

دریافت فایل صوتی

  • قصه پسر باهوش بخش سوم

دریافت فایل صوتی

  • قصه پسر باهوش بخش دوم

با صدای محمدرضا سرشار

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین