• قصه ی ماه با صدای حامد کمیلی

دریافت فایل صوتی

  • داستان باغبان محله

گوینده:محسن پوراسماعیل

دریافت فایل صوتی

  • قصه نقاشی چهره فرشته و شیطان

دریافت فایل صوتی

  • قصه ی سوم شخص مفرد

با صدای مریم سرمدی

دریافت فایل صوتی

  • قصه فیل کوچولوی حرف گوش کن

با صدای مریم نشیبا 

دریافت فایل صوتی

  • داستان زندگی فقیرانه

با صدای مریم قیصری

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین