• داستان خوابم میاد

با صدای رامین یوسفی

دریافت فایل صوتی

  • داستان رفته بودیم تا خط مقدم

با صدای غزل صداقت

دریافت فایل صوتی

  • داستان به آفتاب برسیم

دریافت فایل صوتی

  • داستان شیرینی

با صدای پویا روانبخش

دریافت فایل صوتی

  • داستان یه روز صبح زود

دریافت فایل صوتی

  • داستان سنگی که دلش لک زده بود خودش را بخاراند

با صدای حمیدرضا دانش

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین