• حکایت ، همی‌گریختم از مردمان به کوه و به دشت

دریافت فایل صوتی

  • حکایت، به دیدار مردم شدن عیب نیست

دریافت فایل صوتی

  • حکایت شکوفه گاه شکفته است و گاه خوشیده

دریافت فایل صوتی

  • حکایت، دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری

دریافت فایل صوتی

  • حکایت،  دوش مرغی به صبح می‌نالید

دریافت فایل صوتی

  • حکایت چو هر ساعت از تو به جايى رود دل

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین