• حکایت هر سو دود آن کس ز بر خویش براند

دریافت فایل صوتی

  • حکایت قناعت از گلستان سعدی

دریافت فایل صوتی

  • حکایت گر مرا زار بکشتن دهد آن یار عزیز

دریافت فایل صوتی

  • حکایت پلنگ سواری 

با صدای : علی اصغر رضایی

دریافت فایل صوتی

  • حکایت اگر رفتی بردی وگر خفتی مردی،از گلستان سعدی

دریافت فایل صوتی

  • حکایت فهم سخن چون نکند مستمع،قوت طبع از متکلم مجوی از گلستان سعدی

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین