• داستان کفش نارنجی

دریافت فایل صوتی

  • داستان خونسردی راننده کامیون در مقابل سه موتور سوار

گوینده : امین ضیایی

دریافت فایل صوتی

  • داستان تاثیر دعای خیر مسافران

گوینده : امین ضیایی

دریافت فایل صوتی

  • داستان  حضرت سلیمان و مورچه

گوینده : ملیکا طالبی

دریافت فایل صوتی

  • داستان پسر خاطرات

گوینده : مینا ارشیا

دریافت فایل صوتی

  • داستان جلوه ویژه از بلاتکلیفی

گوینده : الهام جعفرنژاد

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین