• داستان خاکریز

گوینده : محسن پوراسماعیل

دریافت فایل صوتی

  • قصه شهدای جهان وطن به مناسبت آزادی خرمشهر

دریافت فایل صوتی

  • داستان ، پادشاه با یک چشم و یک پا

با صدای : صادق رشیدیان

دریافت فایل صوتی

  • داستان یک آرزو

با صدای : صادق رشیدیان

دریافت فایل صوتی

  • داستان کفش یا پا

با صدای : صادق رشیدیان

دریافت فایل صوتی

  • داستان حکیم ژاپنی

گوینده : امین ضیایی

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین