• زندگینامه شهید ابراهیم هادی

با صدای : مهناز صادقی

دریافت فایل صوتی

  • زندگینامه و قسمتی از وصیت نامه شهید حسن باقری 

دریافت فایل صوتی

  • زندگینامه شهید اصغر سلطانی اعزامی از کرج

با صدای : مهناز صادقی

دریافت فایل صوتی

  • زندگینامه شهید اصغر دین یار اعزامی از کرج

با صدای : مهناز صادقی

دریافت فایل صوتی

  • زندگینامه شهید محمد جواد صادقی اعزامی از کرج

با صدای مهناز صادقی

دریافت فایل صوتی

  • زندگینامه شهید صفدر علی توده زارع اعزامی از کرج

با صدای مهناز صادقی

دریافت فایل صوتی