• وصیت نامه شهید امید علی آموخت اعزامی از کرج

گوینده:محسن پوراسماعیل

دریافت فایل صوتی

  • وصیت نامه شهید محسن اوجانی اعزامی از کرج

گوینده:محسن پوراسماعیل

دریافت فایل صوتی

  •  وصیت نامه شهید مهدی شرع پسند اعزامی از کرج

گوینده:محسن پوراسماعیل

دریافت فایل صوتی

  • وصیت نامه شهید یحیوی اعزامی از کرج

گوینده:محسن پوراسماعیل

دریافت فایل صوتی

  • وصیت نامه شهید 12 ساله رضا پناهی متولد 1348 اعزامی از کرج

دریافت فایل صوتی

  • وصیت نامه شهید علیرضا محمودی اعزامی از کرج متولد 1348

دریافت فایل صوتی