• متن خوانی امین ضیایی گوینده رادیو به همراه آهنگ برف خواننده کیان مقدم

دریافت فایل صوتی

  • متن خوانی امین ضیایی گوینده رادیو به همراه آهنگ دل بردی از من به یغما خواننده محمد اصفهانی

دریافت فایل صوتی

  • متن خوانی امین ضیایی گوینده رادیو به همراه آهنگ گاهی خواننده هومن سزاوار

دریافت فایل صوتی

  • متن خوانی سبحان سلیمی به همراه آهنگ دلتنگی خواننده محسن چاوشی

دریافت فایل صوتی

  • متن خوانی فاطمه نظری به همراه آهنگ مرگ خواننده محسن چاوشی

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین