• مصاحبه خانم رضایی مسئول آموزش و اطلاع رسانی سازمان میادین شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص قیمت گذاری اقلام بازار میوه و تره بار

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای ورمحمدی مدیرعامل سازمان میادین شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص اعلام نرخ مرغ و گوشت

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه خانم رضایی مسئول آموزش و اطلاع رسانی سازمان میادین شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص تعیین نرخ گذاری اقلام و محصولات سازمان میادین

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه با آقای ورمحمدی مدیرعامل سازمان میادین شهرداری کرج در راهپیمایی 22 بهمن

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه با آقای فیروزگاه عضو شورای اسلامی شهر کرج در مراسم افتتاح آوای بازار 

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه با آقای باغستانی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج در مراسم افتتاح آوای بازار

دریافت فایل صوتی