• شب قدر و زمزمه نجوای خاموش دلها

گویندگان : امین ضیایی و فاطمه نیکزاد

دریافت فایل صوتی

  • دکلمه صدای عشق

با صدای : روشنک فرید

دریافت فایل صوتی

  • دکلمه او آمده تا نور به شبها بخشد

گویندگان : امین ضیایی و زهره قائمی زاده

دریافت فایل صوتی

  • دکلمه ای درباره جاده چالوس

گوینده : ناصر ترکیان

دریافت فایل صوتی

  • شعر ، رمضان آمد و آهسته صدا كرد مرا

گویندگان : امین ضیایی و زهره قائمی زاده

دریافت فایل صوتی

  • دکلمه ، حقیقت دارد

با صدای : احمدرضا احمدی

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین