• فواید گریه کردن و اشک ریختن

گوینده:محسن پوراسماعیل

دریافت فایل صوتی

  • تاریخچه ضرب المثل کینه شتری

گویندگان : امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

  • تاریخچه ضرب المثل گوهر شب چراغ

گویندگان : امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی