• تاریخچه ضرب المثل کینه شتری

گویندگان : امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

  • تاریخچه ضرب المثل گوهر شب چراغ

گویندگان : امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

  • ریشه ضرب المثل دوغ و دوشاب

گویندگان:امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی