• طنز تبدیل شهر به استان

دریافت فایل صوتی

  • طنز اتوبوس

گوینده:حمید ناظری

دریافت فایل صوتی

  • طنز تفکیک زباله

گوینده علیمردانی

دریافت فایل صوتی

  • بمب خنده2 

دریافت فایل صوتی

  • بمب خنده

دریافت فایل صوتی

  • لطیفه های طنز

دریافت فایل صوتی

مطالب قدیمی...

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین