• طنز طرح زوج و فرد در منزل

دریافت فایل صوتی

  • طنز آموزش فرهنگ آپارتمان نشینی

دریافت فایل صوتی

  • طنز چگونه سرطان بگیریم؟

دریافت فایل صوتی

  • جک های خنده دار

دریافت فایل صوتی

  • طنز بمب خنده

دریافت فایل صوتی

  • مسابقه هوش و طنز

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین