• طنز ، وعده های انتخاباتی شواری شهر

گوینده : محسن پوراسماعیل

دریافت فایل صوتی

  • طنز انتخاباتی

با صدای : الهه پرسون

دریافت فایل صوتی

  • طنز ، بچه

گوینده : علی زکریایی

دریافت فایل صوتی

  • طنز ترشکار

گوینده : ناصر ترکیان

دریافت فایل صوتی

  • طنز پا تو کفش عطاران نکن

گوینده : ناصر ترکیان

دریافت فایل صوتی

  • طنز ،پا تو کفش دیگران نکن

گوینده : ناصر ترکیان

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین