• طنز پایان تعطیلات عید نوروز

گوینده : مجتبی شفیعی

دریافت فایل صوتی

  • اخبارطنز 60 ثانیه

گویندگان : احسان کرمی و الهه پرسون

دریافت فایل صوتی

  • لطیفه های  ریزه و میزه

دریافت فایل صوتی

  • چند لحظه خنده

گویندگان : سمیه بیات و امین ضیایی

دریافت فایل صوتی

  • اخبار طنز 60 ثانیه

گوینده : احسان کرمی

دریافت فایل صوتی

  • اخبار طنز 60 ثانیه

گوینده : احسان کرمی

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین