• طنز کارت اعتباری

گوینده : ناصر ترکیان

دریافت فایل صوتی

  • طنز عکس سلفی

گوینده : ناصر ترکیان

دریافت فایل صوتی

  • طنز چرای دام های همسایه ها در مراتع البرز

گوینده : ناصر ترکیان

دریافت فایل صوتی

  • طنز پیامک ها برای که به صدا در می آیند

گوینده : ناصر ترکیان

دریافت فایل صوتی

  • طنز مدل مو

گوینده : ناصر ترکیان

دریافت فایل صوتی

  • خبرهای طنز در 60 ثانیه

گوینده : احسان کرمی

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین