• طنز دود

گوینده : ناصر ترکیان

دریافت فایل صوتی

  • طنز شانس،گوینده ناصر ترکیان

دریافت فایل صوتی

  • اخبار طنز در 60 ثانیه

گوینده : احسان کرمی

دریافت فایل صوتی

  • طنز خدا رو خوش نمی آید

گوینده : داریوش کاردان

دریافت فایل صوتی

  • طنز افسار 

گوینده : داریوش کاردان

دریافت فایل صوتی

  • طنز ماجراهای ملانصرالدین

گوینده : داریوش کاردان

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین