• طنز بوق زدن

گوینده : علی زکریایی

دریافت فایل صوتی

  • طنز زمین پاک

گوینده : مجتبی شفیعی

دریافت فایل صوتی

  • طنز عکاسی

گوینده : ناصر ترکیان

دریافت فایل صوتی

  • طنز عمو قنادها

گوینده : ناصر ترکیان

دریافت فایل صوتی

  • طنز انتقاد

گوینده :محسن پوراسماعیل - خواننده : علی زکریایی

دریافت فایل صوتی

  • طنز پایان تعطیلات عید نوروز

گوینده : مجتبی شفیعی

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین