• اخبار طنز در 60 ثانیه

گوینده : الهه پرسون

دریافت فایل صوتی

  • اخبار طنز 60 ثانیه

گوینده:الهه پرسون

دریافت فایل صوتی

  • طنز اشتغال ایجاد شده را باید با چشمان شسته دید

گوینده : ناصر ترکیان

دریافت فایل صوتی

  • طنز اختلاس

گوینده: ناصر ترکیان

دریافت فایل صوتی

  • طنز 60 ثانیه

گوینده:احسان کرمی

دریافت فایل صوتی

  • طنز صنف متکدیان را در کرج چه کنیم

گوینده : ناصر ترکیان

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین