• طنز بلد نیستیم ، بپرسیم

گوینده : ناصر ترکیان

دریافت فایل صوتی

  • طنز ارباب رجوع در شهرداری

گویندگان : مجتبی شفیعی و مریم کیانی

دریافت فایل صوتی

  • طنز روز معلم

گویندگان: مصطفی جلالی و  اعظم بیاتی

دریافت فایل صوتی

  • طنز درست مصرف کردن آب

گوینده : محسن پوراسماعیل

دریافت فایل صوتی

  • طنز سالروز تاسیس رادیو

گوینده : احسان کرمی

دریافت فایل صوتی

  • طنز چراغ راهنمایی رانندگی

گوینده : علی زکریایی

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین