• طنز ، انواع مرگ در ایران

گویندگان : مریم کیانی و مجتبی شفیعی

دریافت فایل صوتی

  • طنزهای کوتاه

گویندگان : مجنبی شفیعی و مریم کیانی

دریافت فایل صوتی

  • طنز روز جمعه

گویندگان : مجتبی شفیعی و مریم کیانی

دریافت فایل صوتی

  • طنزهای کوتاه

گویندگان: مجتبی شفیعی و مریم کیانی

دریافت فایل صوتی

  • طنز ، آغاز ماه مبارک رمضان

گوینده : مجتبی شفیعی و مریم کیانی

دریافت فایل صوتی

  • طنز هزینه های مهمانی

گوینده : علی زکریایی

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین