• طنز ،برنامه ریزی ورزشی ما از جیب پدران آب می خورد

گوینده : ناصر ترکیان

دریافت فایل صوتی

  • طنز ، روز تازه

گویندگان : مجتبی شفیعی و مریم کیانی

دریافت فایل صوتی

  • طنز ، انواع مرگ در ایران

گویندگان : مریم کیانی و مجتبی شفیعی

دریافت فایل صوتی

  • طنزهای کوتاه

گویندگان : مجنبی شفیعی و مریم کیانی

دریافت فایل صوتی

  • طنز روز جمعه

گویندگان : مجتبی شفیعی و مریم کیانی

دریافت فایل صوتی

  • طنزهای کوتاه

گویندگان: مجتبی شفیعی و مریم کیانی

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین