• مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص حریق مجتمع مسکونی در فردیس-انفجار گاز شهری در یک واحد مسکونی در جاده ملارد 

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص رعایت نکات ایمنی در روز چهارشنبه سوری

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص آموزش راهکار کاربردی و راهبردی در مدارس سطح شهر کرج  

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص حریق در کارخانه مشتقات دارویی در شهرک سیمین دشت- محبوس شدن فرد در چاه در خیابان بهشتی-حریق یک واحد تجاری در رجایی شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص رعایت نکات ایمنی در وسایل گازسوز 

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص جانمای آتش نشان ها در 18 نقطه شهر در راهپیمایی 22 بهمن-حریق در کارگاه تولید نخ و پارچه در فردیس-سقوط یک دستگاه خوردو به دره 

دریافت فایل صوتی

فیلم سیلاب در روستاهای کرج و جاده چالوس