• مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص رعایت نکات ایمنی در ساخت و ساز ساختمان ها و برج ها 

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص رعایت نکات سوخت رسانی خودروها 

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص رعایت نکات ایمنی در فصل تابستان

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص  اقدامات سازمان آتش نشانی در فصل گرما

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

 در خصوص سقوط و آسیب دیدگی 5 نفر در چاه و درگذشت یک نفر،حادثه محبوس شدن 4 نفر زیر ساخت و ساز غیر مجاز و درگذشت یک نفر هنگام چیدن توت در بالای درخت

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص مزاحمت های تلفنی سامانه 125 آتش نشانی 

دریافت فایل صوتی

فیلم سیلاب در روستاهای کرج و جاده چالوس