• مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص رعایت نکات ایمنی در فصل تابستان

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص  اقدامات سازمان آتش نشانی در فصل گرما

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

 در خصوص سقوط و آسیب دیدگی 5 نفر در چاه و درگذشت یک نفر،حادثه محبوس شدن 4 نفر زیر ساخت و ساز غیر مجاز و درگذشت یک نفر هنگام چیدن توت در بالای درخت

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص مزاحمت های تلفنی سامانه 125 آتش نشانی 

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر
  •  در خصوص اقدامات آموزشی در شهر،جلوگیری از مزاحمت های تلفنی و حریق دپوی ضایعات چوب در جاده ملارد

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص طوفان در کرج

دریافت فایل صوتی

فیلم سیلاب در روستاهای کرج و جاده چالوس