• مصاحبه آقای علیمردانی مدیر روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی شهرداری کرج به مسافران مترو کرج-تهران 

دریافت فایل صوتی

  •  برنامه آوای اتوبوس ویژه  تحویل سال 1396

گویندگان: امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای علیمردانی مدیر روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص اقدامات سازمان اتوبوسرانی

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای علیمردانی مدیر روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص اقدامات سازمان برای سرویس دهی در سطح شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای خوئینی مدیر امور انتظامی سازمان اتوبوسرانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص اقدامات سازمان اتوبوسرانی در روز راهپیمایی 22 بهمن

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای علیمردانی مدیر روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص نصب بنرهای دهه فجر بروی اتوبوس ها-اکران بنر و آذین بندی ایستگاههای راهپیمایی- اعزام اتوبوس برای راهپیمایی

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین