• کتاب گویا، سرنوشت یک انسان -نویسنده میخائیل شولوخف-قسمت دوم-پارت اول

با صدای : محسن حکیمانی

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا، سرنوشت یک انسان -نویسنده میخائیل شولوخف-قسمت اول-پارت دوم

با صدای : محسن حکیمانی

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا، سرنوشت یک انسان -نویسنده میخائیل شولوخف-قسمت اول-پارت اول

با صدای : محسن حکیمانی

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا ، زنگ انشاء

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا ، کاه -نویسنده علی اشرف درویشیان 

با صدای : امیراردلان داودی

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا، پیرمرد و پادشاه -قسمت دوم

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین