• کتاب گویا ، شب های روشن- نویسنده داستایوفسکی-قسمت پنجم

با صدای : گیتی مهدوی

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا ، شب های روشن- نویسنده داستایوفسکی-قسمت چهارم

با صدای : گیتی مهدوی

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا ، شب های روشن- نویسنده داستایوفسکی-قسمت سوم

با صدای : گیتی مهدوی

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا ، شب های روشن- نویسنده داستایوفسکی-قسمت دوم

با صدای : گیتی مهدوی

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا ، شب های روشن- نویسنده داستایوفسکی-قسمت اول

با صدای : گیتی مهدوی

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا ، رود مرگ

گویندگان : مهدی رضایی،علی شمسی ،زیبا حاجیان

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین