• کتاب گویا سنگر و قمقمه های خالی - داستان وسواس - نویسنده بهرام صادقی

با صدای امیر اردلان داودی

دریافت فایل صوتی

  • کتاب مجموعه داستان یک صدف و ده مروارید

مترجم:محمد نادری و نویسنده این داستان سامرست موام

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا قرعه آخر نویسنده منوچهر شفیانی

با صدای امیر اردلان داودی 

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا خاطرات پراکنده - داستان اتوبوس شمیران

نویسنده گلی ترقی

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا خاطرهای پراکنده -داستان پدر

نویسنده گلی ترقی

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا شکار نویسنده امین انصاری - قسمت سوم

با صدای امین انصاری و مهنوش راد

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین