• کتاب گویا ، دخترای ننه دریا -نویسنده احمد شاملو -قسمت دوم

با صدای : احمد شاملو

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا ، دخترای  ننه دریا -نویسنده احمد شاملو -قسمت اول

یا صدای : احمد شاملو

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا، 24 ساعت خواب و بیداری -نویسنده صمد بهرنگی-قسمت سوم

با صدای : امیر اردلان داودی

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا، 24 ساعت خواب و بیداری -نویسنده صمد بهرنگی-قسمت دوم

با صدای : امیر اردلان داودی

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا، 24 ساعت خواب و بیداری -نویسنده صمد بهرنگی-قسمت اول

با صدای : امیر اردلان داودی

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا، سرنوشت یک انسان -نویسنده میخائیل شولوخف-قسمت سوم-پارت دوم

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین