• کتاب گویا، پیرمرد و پادشاه -قسمت اول

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا ، ارثیه دایی رحیم-قسمت دوم

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا ، ارثیه دایی رحیم-قسمت اول

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا ، مراقب فرزندمان باش-نویسنده فلورانس نایتینگل

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا ، این مرد و زن -نویسنده آنا گاوالدا

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا ، فاصله -نویسنده ریموند کارور-قسمت دوم

گوینده : بهروز رضوی

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین