• کتاب گویا فقط آمده بودم یک تلفن بزنم - نویسنده گابریل گارسیا مارکز-قسمت پایانی

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا فقط آمده بودم یک تلفن بزنم - نویسنده گابریل گارسیا مارکز-قسمت سوم

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا فقط آمده بودم یک تلفن بزنم - نویسنده گابریل گارسیا مارکز-قسمت دوم

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا فقط آمده بودم یک تلفن بزنم - نویسنده گابریل گارسیا مارکز-قسمت اول

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا ، پوست خرس - قسمت دوم

با صدای : سارا واحدی

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا ، پوست خرس - قسمت اول

با صدای : سارا واحدی

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین