• کتاب گویا ، گراکوس شکارچی-نویسنده فرانتس کافکا

با صدای : امیر اردلان داودی

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا، هفده انگلیسی مصموم -نویسنده گابریل گارسیا مارکز

گوینده : بهروز رضوی

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا،به کجا می روی

گوینده: سروش صحت

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا، تمشک تیغ دار-نویسنده آنتوان چخوف-قسمت دوم

با صدای : امیر اردلان داودی

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا،تمشک تیغ دار -نویسنده آنتوان چخوف- قسمت اول

با صدای : امیر اردلان داودی

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا ، شوخی -نویسنده آنتوان چخوف

با صدای : مهدی حسین زاده

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین