•   باغ پرندگان چهارباغ در استان البرز

گویندگان : امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

  • روستای آتشگاه در کرج

گویندگان : امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

  • پل آصف الدوله در کرج

گویندگان : امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

  • روستای تکیه سپهسالار در کرج

گویندگان : امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

  • معرفی درختان تاریخی شهر کرج

گویندگان : امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

  • موزه کارادل در کرج

گویندگان : امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین