• پل آصف الدوله در کرج

گویندگان : امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

  • روستای تکیه سپهسالار در کرج

گویندگان : امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

  • معرفی درختان تاریخی شهر کرج

گویندگان : امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

  • موزه کارادل در کرج

گویندگان : امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

  •  معرفی روستای حسنکدر کرج

گویندگان : سمیه بیات و امین ضیایی

دریافت فایل صوتی

  • معرفی زرین کوه در طالقان استان البرز

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین