• مصاحبه آقای برجی مدیر اجتماعی معاونت فرهنگی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص قوانین آپارتمان نشینی و بیمه ساختمان های مسکونی و تجاری

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای احمدی مدیر کل امور مالی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص نحوه پرداخت پیمانکاران

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای افضلی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص احداث اتوبوس های بی آر تی

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای نصیری قائم مقام معاونت خدمات شهر شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص هوای پاک

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای ابوالحسنی رئیس شورای شهرستان کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص استفاده از کارت های الکترونیکی در تاکسی های کرج

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه خانم قهرمانی عضو شورای اسلامی شهر کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص بازدید از سازمان پارکها و توسعه فضای سبز  شهر کرج

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین