• مصاحبه آقای اکبری مدیر روابط عمومی سازمان تاکسیرانی با رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای اسکندری مدیر منطقه 11 شهرداری کرج با رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای افضلی معاون حمل و نقل شهرداری کرج با رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای آقا محمدی معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای سلیمانی مدیر منطقه 12 شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای عباسی عضو شورای اسلامی شهر کرج با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین