• مصاحبه آقای فتاحی مدیر مطالعات معاونت حمل ونقل ترافیک شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای رضوانی مدیر عامل سازمان آرامستانها با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای فیض مدیر عامل سازمان زیبا سازی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای ایلیات مدیر منطقه 10 شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای مهرنیا مسئول عمران منطقه 2 شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای فیروزگاه رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی کرج با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین