• مصاحبه آقای عبدالله پور معاون اجرایی و بهره برداری سازمان میادین شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای برجی مدیر اجتماعی معاونت فرهنگی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای عزیزی معاونت خدمات شهری منطقه 5 شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای فیض مدیر عامل سازمان زیبا سازی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای صدرنژاد مدیر منطقه 6 شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای نصیری جانشین معاون خدمات شهر شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین