• مصاحبه آقای کاظمی معاون خدمات شهری منطقه 8 شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای غلامرضایی رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر کرج با برنامه رادیو شهر

  • مصاحبه آقای قربانی فرمانده حوزه 8 بسیج سیدالشهدا شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای سلطانی مقدم مدیرعامل سازمان عمران و نو سازی شهر کرج با برنامه رادیو شهر

  • مصاحبه آقای محمودی عضو شورای اسلامی شهر کرج با برنامه رادیو شهر

  • مصاحبه آقای غلامرضایی رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر کرج با برنامه رادیو شهر

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین