• مصاحبه آقای عطایی مدیرعامل سازمان زیبا سازی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص جمع آوری سازه های غیر مجاز از سطح شهر  

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای ورمهمدی مدیرعامل سازمان میادین شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص طرح ساماندهی دستفروشان

دریافت فایل صوتی

  • گفتگوی آقای کاویانی رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج در استودیو مدیریت شهری کرج 

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای شریفی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی با برنامه رادیو شهر

در خصوص متمم بودجه سال 95 شهرداری کرج  

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای مرزبان دبیر هنری جشنواره نقاشی استان البرز با برنامه رادیو شهر

در خصوص برگزاری نمایشگاه نقاشی و گالری 

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای حق شناس معاون فنی و اجرایی سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص زیر ساخت اطلاعات مکانی شهر کرج

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین