• مصاحبه آقای مدیر روستا معاون خدمات شهر شهرداری کرج در مراسم رونمایی از تجهیز ناوگان خدمات موتوری

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای رحیمی مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری کرج در مراسم رونمایی از تجهیز ناوگان سازمان  خدمات موتوری

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای محسنی مشاور شهردار کرج در امور معتمدین با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای عطایی مدیرعامل سازمان زیبا سازی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص استقبال از بهار

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای زین العابدینی مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص افتتاح پارک رسالت

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای یساولی مدیر عامل سازمان آرامستانهای شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص اقدامات صورت گرفته برای مراسم آخرین پنجشنبه سال

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین