• مصاحبه آقای شاه محمدی مدیر منطقه 5 شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص اقدامات عمرانی منطقه 5شهرداری کرج 

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای وحیدی معاون اداری و مالی طرح ساماندهی بافت های فرسوده شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص طرح تفصیلی تپه مرادآب کرج

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای پاکزاد مدیر روابط عمومی سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

برگزاری اختتامیه مسابقه نقاشی و قصه گویی به نام رنگ خدا در تالار شهیدان نژاد فلاح-اجرای طرح آرامش ماندگار  

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای پهلوانی مدیر روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص قوانین تاکسی ها

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای دهقان مسئول واحد پاسخگویی سامانه 137 شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص عملکرد سامانه 137 شهرداری کرج

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای فاطمی مدیر منطقه 3 شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص طرح استقبال از بهار 

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین