• مصاحبه آقای باغستانی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص خرید 20 دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی-ثبت باغ سیب مهرشهر در آثار ملی

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای فاطمی مدیر منطقه 3 شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص روز درختکاری-زیباسازی و رنگ آمیزی جداول-لکه گیری آسفالت و جدولگذاری 

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای عبدلی معاون فنی و اجرایی سازمان زیباسازی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص برگزاری جشنواره تخم مرغ های رنگی-جانمای و ساخت المان های نورزوی-اکران بنرهای عید نوروز

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای شاه محمدی مدیر منطقه 5 شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص اقدامات عمرانی و فضای سبز منطقه 5 شهرداری کرج 

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای دهقان مسئول پاسخگویی سامانه 137 شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص آمار پاسخگویی سامانه 137 شهرداری کرج 

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای وارسته مدیر منطقه 2 شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص ساماندهی عبور و مرور در منطقه 2 شهرداری کرج  

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین