• مصاحبه با آقای حمید قاسمی رئیس آموزش شهرداری کرج 

در خصوص برگزاری همایش سومین دوره کارگاه مناسب سازی معابر شهری

دریافت فایل صوتی

  • گفتگو با آقای علی ترکاشوند شهردار کرج در روزشوراها

دریافت فایل صوتی

  • گفتگو با محمود دادگو رئیس شورای اسلامی شهر کرج در روز شوراها

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای علی ترکاشوند شهردار کرج در مراسم کلنگ زنی پروژه توسعه مجموعه ورزشی شهدای کلاک با برنامه رادیو شهر 

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای زین العابدینی مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص برگزاری پنجمین جشنواره لاله ها  در پارک شهید چمران کرج

دریافت فایل صوتی

  • گفتگوی  خانم اسکندری عضو شورای اسلامی شهر کرج در استودیو مدیریت شهری کرج

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین