• مصاحبه آقای زین العابدینی مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص بازدید از روند اجرای جنگل کاری در مجتمع تفریحی و گردشگری باغستان

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین