• گفتگو با آقای کاویانی رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهرکرج در استودیو مدیریت شهری کرج 

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین