• مصاحبه آقای شاه محمدی مدیر منطقه 5 شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص بازسازی پیاده راه ها و جدول گذاری در دهقان ویلا -جمع آوری نهرهای قدیمی در حصارک- ایجاد فضای سبز  زیرگذر محتم کاشانی

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین