• مصاحبه آقای مساعد مدیر منطقه 9 شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

 در خصوص مصوبات بودجه عمرانی شهرداری کرج و تأثیر مشارکت مردم در بودجه شهرداری 

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای پهلوانی مدیر روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص نوسازی تاکسی ها و تسهلات به تاکسیرانان

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای برجی مدیر اجتماعی معاونت فرهنگی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص ادغام سازمان فرهنگی ورزشی با معاونت فرهنگی،اجتماعی شهرداری کرج

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای امام جمعه مسئول سامانه 137 شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص سامانه 137

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای شاه محمدی مدیر منطقه 5 شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص اقدامات عمرانی شهرداری منطقه 5 شهرداری کرج 

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای نصیری قائم مقام معاونت خدمات شهری شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص پاکسازی سطح شهر از پوسترهای تبلیغاتی انتخابات

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین