• مصاحبه خانم قهرمانی عضو شورای اسلامی شهر کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص پروژه های عمرانی

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای حسین امام جمعه مسئول سامانه 137 شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص رتبه بندی پاسخگویی مناطق و رضایتمندی شهروندان 

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای وارسته مدیر منطقه 2 شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص اقدامات اخیر منطقه

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای پاکزاد مدیر روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص اقدامات سازمان در ماه مبارک رمضان

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای کاویانی رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص گزارشی از فعالیتهای این مرکز

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای فرشاد مسئول عمران منطقه 12 شهرداری کرج  با برنامه رادیو شهر

در خصوص اقدامات عمرانی منطقه 12 شهرداری کرج 

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین