• مصاحبه آقای سیفی مدیر منطقه 8 شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص فضای سبز منطقه 8 شهرداری کرج

دریافت فایل صوتی

  • گفتگو با آقای محمود دادگو رئیس شورای اسلامی شهر کرج در بازدید از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج

دریافت فایل صوتی

  • گفتگو  با آقای حاجی رضاشاکرمی دادستان عمومی و انقلاب کرج در بازدید از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای شریف کاظمی مدیر منطقه 11 شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص لایروبی پل زیرگذر و روگذر در کوی مسجد صاحب الزمان - بازسازی نهر زارعی کلاک پایین-اجرای بهسازی فاز سوم پل صفویه در حاشیه رودخانه کرج-

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای صدرنژاد مدیر منطقه 9 شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص اقدامات عمرانی منطقه9 شهرداری کرج

دریافت فایل صوتی

  • گفتگو با آقای وحیدی سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج در استودیو مدیریت شهری 

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین