• مصاحبه آقای کمالی روستا مدیر منطقه 5 شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص اقدامات انجام شده

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای نخبه زارع مسئول فضای سبز منطقه 12 شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه خانم قهرمانی عضو شورای اسلامی شهر کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص همایش روز عفاف و حجاب

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای وحیدی سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص اعتراض فرمانداری برای انجام تسهیلات عمرانی شهرداری کرج

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای فاطمی مدیر منطقه 3 شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص استقلال منطقه فردیس

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای صدرنژاد رئیس سازمان حمل و نقل و  بار مسافر شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص ادغام سه سازمان شهرداری کرج 

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین